سیب سرخ

دوره های زندگی آقایون از تولد تا پیری
نویسنده : فائزه - ساعت ٦:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٢٩
 

1)شش سال اوّل زندگی :

گریه نکن
شیطونی نکن
دست تو دماغت نکن
تو شلوارت پی‌پی نکن
روی دیوار نقاشی نکن
انگشتت رو تو پریز برق نکن
دمپایی بابا رو پات نکن
شبها تو جات جیش نکن
تو کمد مامان فضولی نکن
دماغت رو تو لوله جاروبرقی نکن

2)دوره دبستان :

موقع رفتن به مدرسه دیر نکن
پات رو تو جامیزی نکن
مدادت رو تو دهنت نکن
به دخترهای مدرسه بغلی نگاه نکن
با دخترهای شمسی خانوم آمپول بازی نکن
دست تو کیف بغل دستیت نکن
تخته‌سیاه رو خط‌خطی نکن
تو راهرو سرو صدا نکن
• ATARI
بازی نکن

(3
دوره راهنمایی :

ترقّه بازی نکن
• SEGA
بازی نکن
با مامانت کل‌کل نکن
بعد از ظهر سروصدا نکن
با دختر شمسی خانوم منچ بازی نکن
اتاقت رو شلوغ نکن
روی میز بابات کتابهات رو ولو نکن 
 • با بچّه‌های بی‌ادب رفت و آمد نکن

(4 دوره دبیرستان :

تو حموم معطّل نکن
تقلّب نکن
با دوستات موتورسواری نکن
عصرها دیر نکن
با دختر شمسی خانوم صحبت نکن
با بابات دعوا نکن
تو کلاس معلّمتون رو مسخره نکن
تو خیابون دنبال دخترها نکن
نصف شب سرو صدا نکن
فیلم بد نگاه نکن

5)دوره دانشگاه :

۲۴ ساعته چت نکن
سر کلاس درس غیبت نکن
با دختر شمسی‌خانوم دل و قلوه ردّ و بدل نکن
خیابون‌ها رو متر نکن
تو سیاست دخالت نکن
با دخترهای مردم هر کاری دلت خواست نکن
با مأمور پلیس کل‌کل نکن
چراغ قرمز رو عشقی رد نکن
موبایلت رو Reject نکن
همه رو دودره نکن

6)دوره سربازی :

موهات رو بلند نکن
روت رو زیاد نکن
با اسلحه شوخی نکن
درگیری ایجاد نکن
به فرمانده بی‌احترامی نکن
غیر از خدمت به هیچ چیز دیگری فکر نکن
با رئیس عقیدتی جرّ و بحث نکن
با دختر شمسی خانوم نامه‌نگاری نکن
از آشپزخونه دزدی نکن

7)پس از ازدواج :

با زنت زیاد شوخی نکن
زنت رو با دختر شمسی خانوم مقایسه نکن
به زنت خیانت نکن
با دوستانت الواتی نکن
تو Orkut خودت رو Single معرفی نکن
به زنهای دیگه زیر چشمی نگاه نکن
حلقه ازدواجت رو قایم نکن
از عکسهای قبل از ازدواجت نگهداری نکن
پولت رو خرج دوستات نکن
رفتار دوران مجرّدی رو تکرار نکن
غیر از زندگی مشترک به هیچ چیز فکر نکن

8)دوره پدر بودن :

به بچّه بی‌توجّهی نکن
بچّه‌ت رو با بچّه‌های دیگه مقایسه نکن
بچّه‌ت رو به کتک زدن بچّه دختر شمسی خانوم تشویق نکن
با بچّه کل‌کل نکن
بچّه رو از جنس مخالف دور نکن
به مادر بچّه بی‌توجّهی نکن
آزادی بچّه رو محدود نکن
به حلال‌زاده بودن بچّه شک نکن
از خواستهای بچّه چشم‌پوشی نکن

(9
دوره پیری :

برای بچّه‌هات مزاحمت ایجاد نکن
نوه‌هات رو لوس نکن
با پیرزن‌های دیگه معاشرت نکن
به خاطراتت فکر نکن
هوس جوونی نکن

از رفتن به خانه سالمندان احساس نارضایتی نکن
لباس شاد تنت نکن
به بیوه شدن دختر شمسی خانوم توجّه نکن
تو وصیتنامه، هیچکس رو فراموش نکن

شوخی بود لطفا به کسی برنخوره 


 
comment نظرات ()