سیب سرخ

زمان را از دست ندهید
نویسنده : فائزه - ساعت ۸:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٧/۱٥
 

تصورکنید بانکی دارید که درآن هرروزصبح 86400 تومان به حساب شما واریز می شود و تا آخرشب فرصت دارید تا همه پولها را خرج کنید، چون آخروقت حساب خود به خود خالی می شود.


دراین صورت شما چه خواهید کرد؟
البته که سعی می کنید تا آخرین ریال راخرج کنید!


هرکدام ازما چنین با نکی داریم : بانک زمان .
هرروزصبح ،دربانک زمان شما 86400 ثانیه اعتبارریخته می شودو آخرشب این اعتبار به پایان می رسد.
هیچ برگشتی نیست وهیچ مقداری ازاین زمان به فردا اضافه نمی شود.
ارزش یک سال را دانش آموزی که مردود شده ،می داند.


ارزش یک ماه را مادری که فرزندی نارس به دنیاآورده ،می داند.
ارزش یک هفته راسردبیر یک هفته نامه می داند.


ارزش یک ساعت را عاشقی که انتظار معشوق رامی کشد،


ارزش یک دقیقه را شخصی که ازقطار جامانده میداند ،


و ارزش یک ثانیه را آنکه ازتصادفی مرگبارجان به دربرده،می داند.

هرلحظه ،گنج بزرگی است،گنجتان رامفت ازدست ندهید.
بازبه خاطر بیاوریدکه زمان به خاطرهیچکس منتظر نمی ماند.

فرصت جوانی ، ربودنی و رفتنی است و ضایع ساختن آن، چیزی جز غم، اندوه و پشیمانی را برای دوران پس از آن، به جا نمی گذارد.

بزرگترین فن بهتر زیستن، بهره جستن از فرصتهای بی نظیری است که به سرعت می گذرند. «فرصت جوانی» ، با دیگر ذخایری که در اختیار دارید ، تفاوت دارد. مدت زمان جوانی را نمی توان تغییر داد.

جوانی، فرصتی جبران ناپذیر است، و «خست» و «دقت» در آن، امری پسندیده و نیکوست.. رسول گرامی اسلام می فرماید:

« پروردگار فرشته هایی دارد که هر شب نازل شده، بانگ میزنند: ای بیست ساله ها! تلاش و جدّیت کنید»

لحظات زندگی را جدی بگیرد و فرصت جوانی را دریابید.

 


 
comment نظرات ()