دوره های زندگی آقایون از تولد تا پیری

1)شش سال اوّل زندگی :

گریه نکن
شیطونینکن
دست تو دماغت نکن
تو شلوارت پی‌پی نکن
روی دیوار نقاشی نکن
انگشتت رو تو پریز برق نکن
دمپایی بابا رو پات نکن
شبها تو جاتجیش نکن
تو کمد مامان فضولی نکن
دماغت رو تو لوله جاروبرقی نکن

2)دوره دبستان :

موقع رفتن به مدرسه دیر نکن
پات رو توجامیزی نکن
مدادت رو تو دهنت نکن
به دخترهای مدرسه بغلی نگاه نکن
با دخترهای شمسی خانوم آمپول بازی نکن
دست تو کیف بغل دستیت نکن
تخته‌سیاه رو خط‌خطی نکن
تو راهرو سرو صدا نکن
• ATARI
بازی نکن

(3
دوره راهنمایی :

ترقّه بازی نکن
• SEGA
بازی نکن
با مامانت کل‌کل نکن
بعد از ظهر سروصدانکن
با دختر شمسی خانوم منچ بازی نکن
اتاقت رو شلوغ نکن
روی میزبابات کتابهات رو ولو نکن 
 • با بچّه‌های بی‌ادب رفتو آمد نکن

(4 دوره دبیرستان :

تو حموم معطّل نکن
تقلّب نکن
با دوستات موتورسواری نکن
عصرها دیر نکن
با دختر شمسی خانوم صحبتنکن
با بابات دعوا نکن
تو کلاس معلّمتون رو مسخره نکن
تو خیابوندنبال دخترها نکن
نصف شب سرو صدا نکن
فیلم بد نگاه نکن

5)دورهدانشگاه :

۲۴ساعته چت نکن
سر کلاس درس غیبت نکن
با دخترشمسی‌خانوم دل و قلوه ردّ و بدل نکن
خیابون‌ها رو متر نکن
تو سیاستدخالت نکن
با دخترهای مردم هر کاری دلت خواست نکن
با مأمور پلیس کل‌کلنکن
چراغ قرمز رو عشقی رد نکن
موبایلت رو Reject نکن
همه رودودره نکن

6)دوره سربازی :

موهات رو بلند نکن
روت رو زیادنکن
با اسلحه شوخی نکن
درگیری ایجاد نکن
به فرمانده بی‌احترامی نکن
غیر از خدمت به هیچ چیز دیگری فکر نکن
بارئیس عقیدتی جرّ و بحث نکن
با دختر شمسی خانوم نامه‌نگاری نکن
ازآشپزخونه دزدی نکن

7)پس از ازدواج :

با زنت زیاد شوخی نکن
زنت رو با دختر شمسی خانوم مقایسه نکن
به زنت خیانت نکن
با دوستانتالواتی نکن
تو Orkut خودت رو Single معرفی نکن
به زنهای دیگه زیر چشمینگاه نکن
حلقه ازدواجت رو قایم نکن
از عکسهای قبل از ازدواجت نگهدارینکن
پولت رو خرج دوستات نکن
رفتار دوران مجرّدی رو تکرار نکن
غیراز زندگی مشترک به هیچ چیز فکر نکن

8)دوره پدر بودن :

به بچّهبی‌توجّهی نکن
بچّه‌ت رو با بچّه‌های دیگه مقایسه نکن
بچّه‌ت رو به کتکزدن بچّه دختر شمسی خانوم تشویق نکن
با بچّه کل‌کل نکن
بچّه رو از جنسمخالف دور نکن
به مادر بچّه بی‌توجّهی نکن
آزادی بچّه رو محدود نکن
به حلال‌زاده بودن بچّه شک نکن
از خواستهای بچّه چشم‌پوشی نکن

(9
دوره پیری :

برای بچّه‌هات مزاحمت ایجاد نکن
نوه‌هات رولوس نکن
با پیرزن‌های دیگه معاشرت نکن
به خاطراتت فکر نکن
هوسجوونی نکن

از رفتن به خانه سالمندان احساسنارضایتی نکن
لباس شاد تنت نکن
به بیوه شدن دختر شمسی خانوم توجّه نکن
تو وصیتنامه، هیچکس رو فراموش نکن

شوخی بود لطفا به کسی برنخوره 

/ 4 نظر / 13 بازدید
هامون

در واقع طنز نوشتی اما تلخ....!!!!! برام جالب بود از بخش سربازی خوشم اومد دوره ای که 2 سال پیش به پایان رسید.... سلام

هامون

خیلی شرمنده م کردی که لینکمو گذاشتی... اما ترنم عزیز من هیچ کس رو لینک نمی کنم.. چون اینجوری توی روز موعود که می خوام خداحافظی کنم سخت می شه رفتن ... باشه ؟؟؟ ببخش

dust_joon

با مزه بود مخصوصاَ اینکه دختر شمسی خانوم رو با زنت مقایسه نکن نکن آقا نکن[چشمک]

به لیمو

با حال بود..کلی حظ کردیم...واقعیت تلخه خوب...[سبز][چشمک][شوخی][تایید]